A oto tekst przepięknej, niezwykle dostojnej pieśni, śpiewanej podczas liturgii Mszy św. przed Ewangelią w niedzielę Zesłania Ducha Świetego. Pieśń powstała ok. roku 1200. Jej autorem jest papież Innocenty III.
    Tekst podaję według tłumaczenia ks. T. Karyłowskiego ("Śpiewnik Kościelny", ks. Jan Siedlecki).

Sekwencja na Uroczystość Zesłania Ducha Św.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień.

        O najmilszy z Gości,
        Słodka serc radości,
        Słodkie orzeźwienie.
        W pracy Tyś ochłodą,
        W skwarze żywą wodą,
        W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

        Obmyj, co nieświęte,
        Oschłym wlej zachętę,
        Ulecz serca ranę!
        Nagnij, co jest harde,
        Rozgrzej serca twarde,
        Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

        Amen, Alleluja!

A oto oryginalny tekst łaciński i przekład angielski, które podaję za http://www.mountosb.org/music/sequence.html

Translation of the Pentecost Sequence  by Sister Irene Nowell, OSB 

Veni Sancte Spiritus,
Et emitte caelitus
Lucis tuae radium

Come, Holy Spirit,
And send out from heaven
Your radiant light.

Veni pater pauperum,
Veni dator munerum,
Veni lumen cordium.

Come, father of the poor,
Come, giver of gifts,
Come, light of our hearts.

Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium.

Best consoler,
Sweet guest of the soul,
Sweetness of cool refreshment.

In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.

Rest in labor,
Relief in heat,
Consolation in weeping.

O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.

O most blessed light,
Fill the center of the hearts
Of your faithful.

Sine tuo numine,
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Without your divine power,
There is nothing in humans,
Nothing is innocent.

Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.

Wash what is soiled,
Water what is dry,
Heal what is wounded.

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Bend what is rigid,
Warm what is chilled,
Guide what is astray.

Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.

Give to your faithful,
Who trust in you,
The seven sacred gifts.

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.

Give the reward of virtue,
Give the goal of salvation,
Give eternal joy.

Amen. Alleluia.

Amen. Alleluia.

Wioletta Masiuda
Strona Główna